Projekty - ukončené


 


REZIDENCIA DUOHOUSE

V roku 2007 došlo k odčleneniu časti majetku areálu Hydrostav, a to obytných budov nazvaných  DUOHOUSE, ktoré sa mali stať prvou fázou revitalizácie zóny. Prestavba prvého z obytných domov v réžii dcérskej spoločnosti LUXCON (v tom čase EFESUS) bola spustená v roku 2008 a v máji 2009 vyvrcholila kolaudáciou bytového domu DUOHOUSE I. Komplexnou rekonštrukciou vzniklo celkovo 120 malometrážnych bytových jednotiek v členení 110 dvoizbových a 10 garsóniek. Predaj bytov  bol úspešne ukončený v roku 2012.

Druhá obytná budova bola odpredaná externej spoločnosti, ktorá nadviazala na úspešný vývoj 1. etapy rekonštrukciou domu DUOHOUSE II., a následne predajom ďalších 125 bytov, čím vznikol ucelený obytný blok.

Investícia – 3,5 mil. €
Stav projektu – ukončený