Projekty - ukončenéREZIDENCIA GRÖSSLINGOVÁ

Začiatkom roka 2008 WISDOM Investments a.s. odkúpila 100%-ný podiel spoločnosti A.MANZARD, s.r.o. prostredníctvom ktorej spoločnosť získala právo nadstavby na bytovom dome, ktorý sa nachádza na Grösslingovej ulici č. 17 v samotnom centre Bratislavy. Projekt bol čiastočne financovaný bankovým úverom, ktorý poskytla spoločnosti A.MANZARD, s.r.o. ČSOB a.s. V rámci projektu bola postavená a v januári 2011 aj právoplatne skolaudovaná nadstavba bytového domu so štyrmi bytovými jednotkami v štádiu „holobyt“.

Vzhľadom na situáciu na trhu bytov v čase výstavby,  jeden z bytov bol odpredaný do osobného vlastníctva, ostatné 3 boli dokončené do obývateľného stavu a zariadené nábytkom a vybavením.

Investícia – 1 mil €
Stav projektu – ukončený predaj jedného bytu, dlhodobý prenájom ostatných troch bytov.