Projekty - v realizáciiHYDROSTAV

Spoločnosť LUXCON, s.r.o. ako 100% dcérska spoločnosť vlastní nehnuteľný majetok v Bratislave, mestská časť Podunajské Biskupice. Jedná sa o pozemky, haly, sklady a kancelárie na ploche cca 30 tis. m².

Typ projektu- Prenájom nehnuteľností

- výrobné a skladové priestory, odstavné plochy, kancelárie

Typ projektu - Development nehnuteľností

Do budúcna plánuje LUXCON vzhľadom na atraktívnosť lokality v blízkosti Malého Dunaja revitalizáciu areálu, v úzkej spolupráci s mestskou časťou Podunajské Biskupice. Našim cieľom je vytvoriť funkčne vyhovujúci obytný komplex, poskytujúci jeho obyvateľom štandard strednej triedy, zabezpečujúci dobrý prístup do centra mesta a na hlavné cestné ťahy, s nádhernými výhľadmi na dominanty Bratislavy ako aj Malých Karpát, nadväzujúc na existujúcu obytnú zástavbu. Proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta Bratislava je vo finálnej fáze a preto veríme v skoré ukončenie tohto dlhodobého procesu, ktorý naštartuje tak potrebnú revitalizáciu celej zóny.

Investícia – 3 mil. €