Projekty - v realizácii


 


Rodinné domy – Jarovce, Záhorská Bystrica, Devín

V roku 2012 rozbehla spoločnosť biznis plán, ktorý je postavený na kúpe pozemkov s možnosťou pripojenia na inžinierske siete na výstavbu rodinných domov, a následne výstavba rodinných domov na týchto pozemkov. Analýza trhu ukázala silný dopyt po rodinných domoch s viac bytovými jednotkami, maximálne však s tromi, keďže sa vlastne predáva rodinný dom s vlastnou záhradou za cenu bytu v bytovom dome. Za týmto účelom bolo vytypovaných niekoľko lokalít, v ktorých sa projektový zámer realizuje. Realizácia zámeru spočíva v naprojektovaní domu, získanie stavebného povolenia, výstavby a predaja.

Investícia – 1 mil. €

Bratislava, mestská časť Jarovce – 5 rodinných domov s tromi bytovými jednotkami, zrealizované a ukončené v rokoch 2012 – 2013. Pripravujeme výstavbu ďalších 5 rodinných domov s dvomi bytovými jednotkami.
Bratislava, mestská časť Devín – rodinný dom s tromi bytovými jednotkami v novovybudovanej časti obce, WISDOM vystupuje v tomto projekte ako spoluinvestor, zrealizované a ukončené v roku 2015
Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica – 4 rodinné domy s tromi bytovými jednotkami, 2 rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami, v procese vybavovania stavebných povolení.