Projekty - v realizáciiREZIDENCIA VRAKUŇA

Spoločnosť LUXCON, s.r.o. ako 100% dcérska spoločnosť WISDOM-u vlastní nehnuteľný majetok v Bratislave, mestská časť Vrakuňa. Jedná sa o pozemky v obytnej zóne na ploche cca 32 tis. m². Podľa aktuálneho územného plánu je táto lokalita vedená ako viacpodlažná obytná zástavba s podielom obchodu a služieb. Lokalita  je tiež v Bratislave neslávne známa ako tzv. Pentagon, kde sú sústredené rôzne problémové skupiny obyvateľstva, schátrané verejné priestory a živelný spôsob parkovania. Napriek tejto skutočnosti je spoločnosť LUXCON presvedčená o možnom potenciáli priniesť sem nový život, nových ľudí, ktorí by zmenili doterajšie pomery a vytvorili pozitívny sociálny vplyv na problémové obyvateľstvo.

Zámerom revitalizácie lokality je výstavba nových bytových domov pre nových obyvateľov, regulácia dopravy a parkovania, vytvorenie oddychovej zóny, ktorá by zahŕňala park, detské ihrisko a športoviská pre mládež. 

K realizácii tak rozsiahleho a náročného projektu je nevyhnutná podpora a spolupráca predovšetkým mestskej časti Vrakuňa, ako aj magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy. Z tohto dôvodu bude projektový tím všetky zásadné kroky konzultovať s predstaviteľmi samosprávy, aby všetky strany dosiahli želateľný výsledok – všeobecnú spokojnosť s kvalitou života v tejto lokalite.

Investícia – 3 mil. €

Stav projektu – dokumentácia pre územné rozhodnutie na výstavbu bytových domov, vrátane regulácie parkovania, štúdia vytvorenia oddychovej zóny v severnej časti areálu