"Dlhodobo rastúca úspešná investičná spoločnosť so zameraním na development nehnuteľností, výstavbu a financovanie investičných projektov"

Píniová Alej


Spoločnosť KELIA, s.r.o. je jediným a výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej  blízkosti okresného mesta Malacky, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok. Jedná sa v slovenských podmienkach o jedinečnú lokalitu v tesnom susedstve golfového, 18 jamkového ihriska. Spoločnosť vznikla špeciálne za účelom developmentu pozemkov o celkovej výmere 84 tis. m² v lokalite, ktorá je podľa aktuálneho územného plánu určená na rekreačné účely – výstavbu rekreačných domov a tiež rekreačných zariadení.

WISDOM Investment uzatvoril so spoločnosťou KELIA ako investorom projektu dohodu, ktorá bola následne pretransformovaná do zmluvného vzťahu mandátneho typu, na základe ktorej naša spoločnosť realizuje prostredníctvom svojho projektového tímu komplexný development územia vo vlastníctve nášho klienta. Development územia zahŕňal prioritne vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá obsahuje všetky kroky potrebné k príprave pozemkov na výstavbu rekreačných domov. Táto štúdia po schválení zo strany zástupcov investora slúži ako podklad k realizácii a kontrole vývoja projektu.

V rokoch 2011 - 2012 sa podarilo získať všetky potrebné povolenia na výstavbu inžinierskych sietí – územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pričom samotná výstavba bola rozdelená z dôvodu eliminácie rizík na 3 etapy.

Naše posledné projekty

01

Mladé Čunovo

Jedinečný projekt komfortného bývania v rodinnom dome za cenu bytu v bratislavskej mestskej časti Čunovo - lokalite s výbornou dostupnosťou do centra a kompletnou občianskou vybavenosťou - rodina, práca, šport, kultúra, zábava.

 
04

Píniová Alej

Spoločnosť KELIA, s.r.o. je jediným a výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej  blízkosti okresného mesta Malacky, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok. Jedná sa v slovenských podmienkach o jedinečnú lokalitu v tesnom susedstve golfového, 18 jamkového ihriska.

 
06

Rezidencia Grösslingová

Začiatkom roka 2008 WISDOM Investments a.s. odkúpila 100%-ný podiel spoločnosti A.MANZARD, s.r.o. prostredníctvom ktorej spoločnosť získala právo nadstavby na bytovom dome, ktorý sa nachádza na Grösslingovej ulici č. 17 v samotnom centre Bratislavy.