"Dlhodobo rastúca úspešná investičná spoločnosť so zameraním na development nehnuteľností, výstavbu a financovanie investičných projektov"

Rezidencia Vrakuňa


Spoločnosť LUXCON, s.r.o. ako 100% dcérska spoločnosť WISDOM-u vlastní nehnuteľný majetok v Bratislave, mestská časť Vrakuňa. Jedná sa o pozemky v obytnej zóne na ploche cca 32 tis. m². Podľa aktuálneho územného plánu je táto lokalita vedená ako viacpodlažná obytná zástavba s podielom obchodu a služieb. Lokalita  je tiež v Bratislave neslávne známa ako tzv. Pentagon, kde sú sústredené rôzne problémové skupiny obyvateľstva, schátrané verejné priestory a živelný spôsob parkovania. Napriek tejto skutočnosti je spoločnosť LUXCON presvedčená o možnom potenciáli priniesť sem nový život, nových ľudí, ktorí by zmenili doterajšie pomery a vytvorili pozitívny sociálny vplyv na problémové obyvateľstvo.

Zámerom revitalizácie lokality je výstavba nových bytových domov pre nových obyvateľov, regulácia dopravy a parkovania, vytvorenie oddychovej zóny, ktorá by zahŕňala park, detské ihrisko a športoviská pre mládež.

K realizácii tak rozsiahleho a náročného projektu je nevyhnutná podpora a spolupráca predovšetkým mestskej časti Vrakuňa, ako aj magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy. Z tohto dôvodu bude projektový tím všetky zásadné kroky konzultovať s predstaviteľmi samosprávy, aby všetky strany dosiahli želateľný výsledok – všeobecnú spokojnosť s kvalitou života v tejto lokalite.

 

Naše posledné projekty

01

Mladé Čunovo

Jedinečný projekt komfortného bývania v rodinnom dome za cenu bytu v bratislavskej mestskej časti Čunovo - lokalite s výbornou dostupnosťou do centra a kompletnou občianskou vybavenosťou - rodina, práca, šport, kultúra, zábava.

 
04

Píniová Alej

Spoločnosť KELIA, s.r.o. je jediným a výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej  blízkosti okresného mesta Malacky, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok. Jedná sa v slovenských podmienkach o jedinečnú lokalitu v tesnom susedstve golfového, 18 jamkového ihriska.

 
06

Rezidencia Grösslingová

Začiatkom roka 2008 WISDOM Investments a.s. odkúpila 100%-ný podiel spoločnosti A.MANZARD, s.r.o. prostredníctvom ktorej spoločnosť získala právo nadstavby na bytovom dome, ktorý sa nachádza na Grösslingovej ulici č. 17 v samotnom centre Bratislavy.