Profil


Spoločnosť WISDOM Investments a.s., so sídlom na Grösslingovej 17, Bratislava, ktorá bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou 4.5.2007 sa od začiatku svojho pôsobenia profiluje ako private equity skupina s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, so zameraním predovšetkým v oblasti developmentu nehnuteľností a venture kapitálu. Spoločnosť investuje vlastné finančné prostriedky, niekedy s dofinancovaním finančných partnerov - inštitucionalizovaných bankových domov. V rámci financovania investičných projektov vystupuje WISDOM Investments ako dynamická investičná spoločnosť, ktorá je zameraná primárne na požadovanú návratnosť a výnosnosť investície, čo umožňuje maximálnu flexibilitu a individuálny prístup k rôznym typom investičných príležitostí.

Spoločnosť taktiež ponúka realizáciu projektových zámerov klientov na základe zmluvy mandátneho typu, kde náš profesionálny projektový tím je schopný realizovať projekt v podstate „na kľúč“.

Za roky pôsobenia na trhu si spoločnosť vybudovala reputáciu partnera, ktorý dodržiava a rešpektuje etiku a  princípy v podnikaní.

Za účelom efektívneho riadenia investičných projektov zakladá WISDOM Investments účelové projektové spoločnosti, ktoré zabezpečujú okrem maximálneho prehľadu a nezávislosti aj možnosť financovania projektov zo strany bánk bez rizika spojeného s vývojom ostatných projektov skupiny WISDOM.