Štruktúra skupiny


WISDOM Investments, a.s. – materská spoločnosť

LUXCON, s.r.o.

 

WISDOM Investments, a.s.

materská spoločnosť
Projekty
Rezidencia Grösslingová (bývalá dcérska spol. A.MANZARD, s.r.o.)
Rezidencia Zlatý potok Zvolen (bývalá dcérska spol. WIZ, s.r.o.)
Rezidencia Hont Krupina
Rodinné domy - výstavba

LUXCON, s.r.o.

dcérska spoločnosť
Projekty
Areál HYDROSTAV
DUOHOUSE 1.0
Rezidencia Vrakuňa

Zmluva o poskytovaní služieb

realizácia projektu „na kľúč“
KELIA, s.r.o.
KT Development, s.r.o.
Projekty:
Píniová alej