"Dlhodobo rastúca úspešná investičná spoločnosť so zameraním na development nehnuteľností, výstavbu a financovanie investičných projektov"

Zvolen Development


Prostredníctvom 100% dcérskej  firmy WIZ, s.r.o. nadobudla spoločnosť nehnuteľný majetok vo Zvolene. Projektová spoločnosť WIZ bola neskôr v roku 2015 v rámci konsolidácie skupiny zlúčená s materskou WISDOM Investments.
Objekt bývalého SOU železničiarskeho Sokolská ulica – sídlisko Zlatý Potok vo Zvolene pozostáva z dvoch vzájomne prepojených hlavných celkov:
- Internát
- Škola

K budovám prislúchajú pozemky o celkovej výmere cca 4300 m²,  vo forme spevnených plôch a čiastočne trávnatých porastov. Objekt má napojenie na všetky inžinierske siete. V blízkom okolí sa nachádza sídlisko a občianska vybavenosť s obchodmi, školskými a predškolskými zariadeniami, a tiež zdravotnými službami.

Projektovým zámerom je s podporou mesta Zvolen postupná revitalizácia oboch objektov na bytové domy v dvoch etapách, nakoľko sa jedná o relatívne jednoduchú rekonštrukciu bez zásahov do statiky objektu, len zmenou dispozičného riešenia. Momentálne je pripravená regionálnou projekčnou kanceláriou STAVIT projektová dokumentácia na stavebné povolenie objektu Internát, po získaní právoplatného stavebného povolenia začne prestavba objektu.

Po ukončení  etapy bude nasledovať rovnakým postupom revitalizácia a prestavba objektu školy, čím vznikne ucelený obytný blok nadväzujúci na okolitú zástavbu.

 

Naše posledné projekty

03

Byty Ráztočná

3 a 4 izbové byty v novostavbách rodinných domov v novej štvrti v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. V každom rodinnom dome sú 3 byty, pričom každý byt má samostatný vstup, dve parkovacie státia a samostatnú záhradu.

 
04

Píniová Alej

Spoločnosť KELIA, s.r.o. je jediným a výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej  blízkosti okresného mesta Malacky, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok. Jedná sa v slovenských podmienkach o jedinečnú lokalitu v tesnom susedstve golfového, 18 jamkového ihriska.

 
05

Rezidencia Duohouse

V roku 2007 došlo k prestavbe prvého z obytných domov v réžii dcérskej spoločnosti LUXCON (v tom čase EFESUS) bola spustená v roku 2008 a v máji 2009 vyvrcholila kolaudáciou bytového domu DUOHOUSE I.Komplexnou rekonštrukciou vzniklo celkovo 120 bytov.